Молитва за упокой псалтырь

Все о религии и вере - "молитва за упокой псалтырь" с подробным описанием и фотографиями.

17-я кафизма (поминальная), чтомая в дни особого поминовения усопших

Молитвы перед началом чтения Псалтири

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют а́нгели: того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дать ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40 раз). И поклоны по силе.

Молитва Святей Живоначальней Троице

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 118

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося [1] раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Согреши́х к Тебе́, Спа́се, я́ко блу́дный сын: приими́ мя, О́тче, ка́ющагося, и поми́луй мя, Бо́же.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя я́коже о́наго, и поми́луй мя, Бо́же.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, не пре́зри мя тре́бующа заступле́ния Твоего́: на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И поклоны по силе.

Влады́ко Го́споди Вседержи́телю и Тво́рче всех, щедро́т Оте́ц, и ми́лости Бог, от земли́ созда́вый челове́ка, и показа́вый eго́ по о́бразу Твоему́ и по подо́бию, да и тем просла́вится великоле́пое имя Твое́ на земли́, и исто́ргнена у́бо преступле́нием Твои́х за́поведей, па́ки на лу́чшее возсозда́вый eго́ во Христе́ Твое́м, и возведы́й на Небеса́: благодарю́ Тя, я́ко умно́жил еси́ на мне вели́чие Твое́, и не пре́дал мя еси́ враго́м мои́м в коне́ц, исто́ргнути мя и́щущым в про́пасть а́дову, ниже́ оста́вил мя еси́ поги́бнути со беззако́нии мои́ми. Ны́не у́бо, Многоми́лостиве и Любобла́же Го́споди, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но обраще́ния ожида́яй, и прие́мляй: и́же низве́рженныя исправля́яй, сокруше́нныя исцеля́яй, обрати́ и мене́ к покая́нию, и низве́рженнаго испра́ви, и сокруше́ннаго исцели́: помяни́ Твоя́ щедро́ты, и я́же от ве́ка Твою́ непостижи́мую бла́гость и моя́ безме́рная забу́ди беззако́ния, я́же де́лом и сло́вом, и мы́слию соверши́х: разреши́ ослепле́ние се́рдца моего́, и даждь ми сле́зы умиле́ния на очище́ние скве́рны мы́сли моея́. Услы́ши, Го́споди, вонми́, Человеколю́бче, очи́сти, Благоутро́бне, и от мучи́тельства во мне ца́рствувщих страсте́й окая́нную мою́ ду́шу свободи́. И не ктому́ да содержи́т мя грех, ниже́ да возмо́жет на мя бори́тель де́мон, ниже́ к своему́ хоте́нию да веде́т мя, но держа́вною Твое́ю руко́ю, eго́ влады́чества исхи́тивый мя, Ты ца́рствуй во мне, Благи́й и Человеколюби́вый Го́споди, и всего́ Твоего́ бы́ти, и жи́ти мне про́чее по Твое́й благоволи́ во́ли. И пода́ждь ми неизрече́нною бла́гостию се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, мир помысло́в, тишину́ душе́вных мои́х сил, ра́дость духо́вную, любо́вь и́стинную, долготерпе́ние, бла́гость, кро́тость, ве́ру нелицеме́рну, воздержа́ние обдержа́тельное, и всех мя благи́х плодо́в испо́лни, дарова́нием Свята́го Твоего́ Ду́ха. И не возведи́ мене́ в преполове́ние дний мои́х, ниже́ неиспра́влену и негото́ву ду́шу мою́ восхи́тиши, но соверши́ мя Твои́м соверше́нством, и та́ко мя настоя́щаго жити́я изведи́, я́ко да невозбра́нно проше́д нача́ла и вла́сти тьмы́, Твое́ю благода́тию узрю́ и аз непристу́пныя Твоея́ сла́вы добро́ту неизрече́нную, со все́ми святы́ми Твои́ми, в ни́хже освяти́ся, и просла́вися всечестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, и святы́х небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец, ами́нь.

[1] До 40-го дня после смерти полагается читать «новопреста́вленного», в дальнейшем — «преста́вльшагося».

Молитва за упокой псалтырь

Обычай читать Псалтирь по усопшим восходит к глубокой древности, чтение это несомненно приносит им великое утешение само по себе, как чтение слова Божия, и как свидетельствующее о любви к ним и памяти о них живых собратий. Приносит оно им и великую пользу, ибо приемлется Господом как приятная умилостивительная жертва во очищение грехов поминаемых – так же, как приемлется Им вообще всякая молитва, всякое доброе дело.

Псалмы должно читать с умилением и сокрушением сердечным, не торопясь, со вниманием вникая в читаемое. Наибольшую пользу приносит чтение Псалтири самими поминающими: оно свидетельствует о большой степени любви и усердия к поминаемым их живых собратий, которые сами лично хотят потрудиться в память их, а не заменять себя в труде другими.

Господом подвиг чтения будет принят не только как жертва за поминаемых, и как жертва за самих приносящих ее, трудящихся в чтении.

Конечно принимать на себя чтение Псалтири при гробе усопшего может тот, кто к этому способен и располагает определенными знаниями, подобающими для служения священному делу. Жертвенный порыв поминающих родственников или друзей покойного может во многом, но не во всем восполнить их слабую подготовленность. Кроме того, чтение Псалтири при гробе должно быть по возможности непрерывным, а для этого необходимо несколько сменяющихся чтецов. Поэтому существует обычай приглашать для священного чтения способных к нему людей, присоединяя к этому приглашению подачу милостыни за поминаемых. Однако в любом случае долг внимания к слову Божию и молитвы за душу умершего лежит не на одном чтеце Псалтири, но и на домашних родственниках усопшего.

Само чтение Псалтири по усопшим бывает двух родов. Первый – это сугубое чтение Псалтири над гробом почившего в ближайшие дни и недели по его кончине – например, до 40-го дня. Чтение боговдохновенных псалмов Давидовых в идеале должно быть ежедневным частным занятием православных христиан, поэтому распространен обычай соединять келейное (домашнее) чтение Псалтыри с поминанием живых и усопших – таков другой род чтения Псалтири с поминовением.

Если Псалтирь читается только за усопшего, перед первой кафизмой обязательно читается Канон за единоумершего. После канона – “Достойно есть..” и далее до конца, как указано в чине келейного чтения Канона за единоумершего.

Когда псалтирь читается у гроба усопшего, то сначала присутствующим иереем совершается Последование по исходе души и тела. За тем чтец начинает чтение Псалтири

По окончании всей Псалтири чтец читает опять Канон за единоумершего и после него снова начинается чтение Псалтири, и так повторяется во все время чтения Псалтири за усопшего.

“При чтении Псалтири при гробе усопшего, – пишет владыка Афанасий (Сахоров) в своем исчерпывающем исследовании “О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви”, – нет нужды читать по кафизмам назначенные для обычного келейного правила тропари и молитвы. Более соответственным будет во всех случаях, и после каждой “Славы:”, и после кафизмы, читать специальную поминальную молитву. Практика Древней Руси освятила употребление в этом случае того заупокойного тропаря, которым должно завершаться келейное чтение заупокойных канонов: “Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего”, причем во время чтения полагается пять поклонов, в самый тропарь читается трижды. Согласно той же старинной практике, чтение Псалтыри за упокой предваряется чтением Канона за умершего, после которого начинается чтение Псалтири. По прочтении всех псалмов опять прочитывается заупокойный Канон, после которого снова начинается чтение первый кафизмы. Такой порядок продолжается во всё время чтения Псалтири за упокой”.

Сейчас получила распространение и несколько другая традиция чтения Псалтири у гроба: по первой и второй “Славе:” кафизмы, читается молитва “Помяни, Господи Боже наш. “, а по окончании кафизмы, читаются тропари покойны (а не тропари по окончании данной кафизмы) и положенная после кафизмы молитва. Такой порядок чтения рекомендуется в Псалтири издания Московской Патриархии (1973 г.) и некоторых других изданиях.

При чтении Псалтири при гробе усопшего, следует учитывать традицию и всякий раз предварять чтение 1-ой кафизмы чтением заупокойного канона.

В заключение остается лишь добавить, что любому чтецу Псалтыри (опытному или не опытному), приличнее стоять, как человеку молящемуся (в ногах у гроба усопшего), если особенная крайность не заставляет его сесть. Небрежность в этом деле, как и при соблюдении других благочестивых обычаев, оскорбительна и для священного обряда, благословляемого Святой Церковью, и для слова Божия, которое при небрежности читается как бы в несоответствии с намерением и чувством молящегося христианина.

Последование при чтении Псалтири по усопшим

Чтение каждой кафизмы начинается с молитвословия:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

(При чтении кафизмы по каждой “Славе” (которая читается как “Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков Аминь”) произносится:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа слава Тебе, Боже! (трижды.),

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

(Затем читается молитвенное прошение за усопшего “Помяни, Господи Боже наш. ”, находящееся в конце “Последования по исходе души”, и на нем поминается имя усопшего с присоединением (до сорокового дня со дня смерти) слова “новопреставленного ):

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего [имярек] и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякого греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Затем продолжается чтение псалмов кафизмы). По окончании кафизмы читается:

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды);

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче

В покоищи Твоем, Господи: идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души его.

Господи, помилуй (40 раз)

(Затем читается молитва, положенная по окончании кафизмы.)

Порядок чтения Псалтири по усопшим

В Православной Церкви существует добрый обычай непрерывного чтения Псалтири над телом усопшего (кроме времени, когда совершаются при гробе панихиды или заупокойные литии) до его погребения и в память после его погребения.

Чтение Псалтири по усопшим имеет свое начало в самой отдаленной древности. Служа молитвою ко Господу за умерших, оно приносит им великое утешение и само по себе, как чтение слова Божия, и как свидетельствующее о любви к ним их живых собратий.

Чтение Псалтири начинается по окончании «Последования по исходе души». Псалмы должно читать с умилением и сокрушением сердечным, не торопясь, со вниманием вникая в читаемое. Наибольшую пользу приносит чтение Псалтири родственниками усопшего: оно свидетельствует о большой степени любви и усердия к поминаемым их ближних. Господом подвиг чтения будет принят не только как жертва за поминаемых, и как жертва за самих приносящих ее, трудящихся в чтении.

Положение читающего Псалтирь – это положение молящегося. Поэтому читающему Псалтирь приличнее стоять как человеку молящемуся, если особенная крайность не заставляет его сесть.

В Апостольских постановлениях заповедано совершать псалмопения, чтения и молитвы по усопшим в день третий, девятый и четыредесятый. Но преимущественно установилось обыкновение читать псалмы по усопшим три дня или сорок дней. Тридневное чтение Псалтири с молитвами, составляющими особый обряд погребения, большей частью совпадает с тем временем, в продолжение которого тело покойного пребывает в доме.

Псалтирь состоит из 20 разделов – кафизм, каждая из которых делится на три «Славы». Перед чтением первой кафизмы произносятся предначинательные молитвы, положенные перед началом чтения Псалтири. По окончании чтения Псалтири произносятся молитвы, положенные по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири. Чтение каждой кафизмы начинается с молитвословия:

Молитвы перед началом чтения Псалтири

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Помилуй нас. Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поём Ти: Аллилуиа.

И ныне, и присно и во веки веков. Аминь: Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Господи, помилуй, 40 раз. И поклонися, елико ти мощно.

Таже молитва Святей Живоначальней Троице: Всесвятая Троице, Боже и Содетелю всего мiра, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими богодухновенныя сия книги, яже Святый Дух усты Давидовы отрыгну, ихже ныне хощу глаголати аз,недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся Ти, и еже от Тебе помощи прося: Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании устен стужати си, но о разуме глаголемых веселитися, и приготовитися на творение добрых дел, яже учуся, и глаголю: да добрыми делы просвещен, на судищи десныя Ти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да, воздохнув от сердца, и языком воспою, глаголя сице: Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

При чтении кафизмы по каждой “Славе” произносится:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа слава Тебе, Боже! (трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося (до 40 дня со дня смерти – “новопреставленного”) раба Твоего [или: рабу Твою], брата нашего [или: сестру нашу] [имя] и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его [или: ея] согрешения и невольная, избави его [или: ю] вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему [или: ей]причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда.

Темже милостив тому [или: той] буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякого греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Затем продолжается чтение псалмов кафизмы.

По окончании кафизмы читается:

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче

В покоищи Твоем, Господи: идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души его.

Затем читается молитва, положенная по окончании кафизмы:

По 1-й кафизме

Владыко Вседержителю, Непостижиме, начало света и преумная сило, иже Ипостасного Слова Отец и единосильнаго Твоего Духа испуститель: милосердныя ради милости и неизреченныя благости не презревый человеческого естества, тмою греха содержимого, но Божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки светивый миру, последи же нам того единородного Твоего Сына благоволивый плотию возсияти и ко осиянию нас Твоего просвещения наставити: да будут уши Твои внемлюще гласу моления нашего, и даруй нам, Боже, во бденном и трезвенном сердце, всю настоящего жития нощь прейти, ожидающым пришествия Сына Твоего и Бога нашего, судии всех, да не возлежаще и спяще, но бодрствующе и воздвижени в делание заповедей Твоих обрящемся и в радость Его совнидем, идеже празнующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

По 2-й кафизме

Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единороднаго Твоего Сына, даждь ми тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святаго нашествие, к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем: с Нимже Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом ныне и присно, и во веки веков, аминь.

По 3-й кафизме

Господи Вседержителю, Слове Пребезначальнаго Отца, Самосовершенный Боже Иисусе Христе, милосердия ради безприкладнаго милости Твоея, никакоже разлучаяйся Твоих рабов, но присно в них почиваяй, не остави мя, раба Твоего, Всесвятый Царю, но даждь мне, недостойному, радование спасения Твоего и просвети мой ум светом познания Евангелиа Твоего, душу мою любовию Креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим безстрастием украси, мысли умири и нозе мои сохрани от поползновения, и не погуби мя со беззаконьми моими, Благий Господи, но искуси мя, Боже, и вразуми сердце мое, испытай мя и увеждь стези моя, и виждь, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен. Ты бо еси Путь, и Истина, и Живот, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Духом ныне и присно и во веки веков, аминь.

По 4-й кафизме

Тебе, Господи, единому Благому и Непамятозлобному, исповедаю грехи моя, Тебе припадаю вопия, недостойный: согреших, Господи, согреших и несмь достоин воззрети на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй ми слезы умиления, единый Блаже и Милостивый, яко да ими Тя умолю, очиститися прежде конца от всякаго греха: страшно бо и грозно место имам проити, тела разлучився, и множество мя мрачное и безчеловечное демонов срящет, и никтоже в помощь спутствуяй или избавляяй. Тем припадаю Твоей благости, не предаждь обидящым мя, ниже да похвалятся о мне врази мои, Благий Господи, ниже да рекут: в руки наша пришел еси, и нам предан еси. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих и не воздаждь ми по беззаконием моим, и не отврати лица Твоего от мене: но Ты, Господи, накажи мя, обаче милостию и щедротами. Враг же мой да не возрадуется о мне, но угаси eго на мя прещения и все упраздни eго действо, и даждь ми к Тебе путь неукорный, Благий Господи: занеже и согрешив, не прибегох ко иному врачу, и не прострох руки моея к богу чуждему, не отрини убо моления моего, но услыши мя Твоею благостию и утверди мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огнь попаляяй нечистыя во мне помыслы. Ты бо еси, Господи, свет, паче всякаго света; радость, паче всякия радости; упокоение, паче всякаго упокоения; жизнь истинная и спасение, пребывающее во веки веков, аминь.

По 5-й кафизме

Боже Праведный и Хвальный, Боже Великий и Крепкий, Боже Превечный, услыши грешнаго мужа молитву в час сей: услыши мя, обещавый услышати во истине Тя призывающих, и не омерзи мя, нечистыя устне имуща и во гресех содержима, упование всех концев земли и странствующих далече. Приими оружие и щит и востани в помощь мою: излей мечь и заключи сопротив гонящих мя. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моея мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякия иныя злобы; и да угаснет всякое разжжение и движение плоти моея, от диавольскаго действа составляемое, и да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего Божественнаго познания: да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры, в мужа совершенна, в меру возраста, и прославлю со Ангелы и всеми святыми Твоими всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

По 6-й кафизме

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниих Твоих, яже от перваго возраста до настоящаго в нас, недостойных, бывших, о ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших, и словом: возлюбивый нас, якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый. Сподоби и нас достойны быти Твоея любве. Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или не хотяще согрешихом, прости, и не вмени и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине: помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек. Темже молимся Тебе, Господи: подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.

По 7-й кафизме

Господи, Боже мой, яко Благ и Человеколюбец, многия милости сотворил еси со мною, яже не чаях видети, и что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи? Благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю безприкладное Твое долготерпение. И отныне заступи, и помози мне, и покрый мя, Владыко, от всех, еже не ктому согрешати пред Тобою: Ты бо веси естества моего удобопоползновенное, Ты веси безумие мое, Ты веси мною содеянная, яже в ведении и не в ведении, яже вольная и невольная, яже в нощи и во дни, и во уме, и мысли, яко Благ убо и Человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоея, Преблагий Господи, и спаси нас имене ради Твоего святаго, имиже веси судьбами. Ты бо еси Свет и Истина, и Живот, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь.

По 8-й кафизме

Господи Щедрый и Милостивый, Долготерпеливе и Многомилостиве, внуши молитву и вонми гласу моления моего: сотвори со мною знамение во благо, настави мя на путь Твой, еже ходити во истине Твоей, возвесели сердце мое, во еже боятися имене Твоего Святаго, занеже велий еси, и творяй чудеса. Ты еси Бог Един, и несть подобен Тебе в бозех, Господи, Сильный в милости, и Благий в крепости, во еже помогати и утешати, и спасати вся уповающыя на имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

По 9-й кафизме

Владыко Господи, Боже наш, Иже Един окаянныя моея души недуг и сея исцеление ведый, исцели ю, якоже веси, ради множества милости Твоея и щедрот Твоих, понеже от дел моих несть пластыря приложити ей, ниже елеа, ниже обязания, но Ты, пришедый не праведныя призвати, но грешныя в покаяние, помилуй, ущедри, прости ю, раздери рукописание многих моих и студных деяний и настави мя на правый путь Твой, да, ходяй во истине Твоей, возмогу избежати стрел лукаваго и сице предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки, аминь.

По 10-й кафизме

Господи Боже наш, в милости Богатый и в щедротах Непостижимый, Едине по естеству Безгрешен, и нас ради кроме греха быв Человек, услыши в час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь мене. Ты бо веси, Вышний Царю, Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех иждих и в след похотей плоти моея ходив, весь смех демоном бых, весь диаволу последовах, выну в тимении сластей валяяйся, омрачився бо помышлением от младенства, даже и до ныне, никогдаже восхотех сотворити волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никакоже во уме помышляяй, яко нестерпимый гнев еже на грешники прещения Твоего, и лежащую геенну огненную. Якоже отсюду во отчаяние впадый, и никакоже в чувстве обращения быв, пуст и наг еже от Твоея дружбы бых. Кий бо вид греха не соделах? Кое дело демонское не содеях? Кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием соверших? Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми окалях, дух сосложением оскверних, всяк уд окаянныя моея плоти служити и работати грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя, окаяннаго? Кто не восплачет мя, осужденнаго? Аз бо един, Владыко, ярость Твою прогневах, аз един гнев Твой на мя разжегох, аз един лукавое пред Тобою сотворих, превозшед и препобедив вся от века грешники, несравненно погрешивый и непрощенно. Но понеже Многомилостивый, Благоутробный еси, Человеколюбче, и ожидаеши человеческаго обращения, се и аз ввергаю себе пред страшное и нестерпимое Твое судище, и якоже пречистым Твоим ногам касаяйся, из глубины души взываю Ти: очисти, Господи, прости, Благопременителю, помилуй немощь мою, приклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не премолчи, приими мя кающагося, и заблуждшаго обрати, обращающагося объими и молящагося прости. Не бо положил еси покаяние праведным, не положил еси прощения не согрешающым, но положил еси покаяние мне, грешному, в нихже в негодование Твое содеях, наг и обнажен пред Тобою предстою, Сердцеведче Господи, исповедаяй моя грехи: не бо могу воззрети и видети высоту Небесную, от тяжести грехов моих сляцаемь. Просвети убо очи сердца моего и даждь ми умиление к покаянию, и сокрушение сердца ко исправлению, да со благою надеждею и истинным уверением, к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

По 11-й кафизме

Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Господи, Твоего Боговедения нетленный свет, и мысленная наша отверзи очи, во евангельских Твоих проповеданий разумение, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотския похоти вся поправше, духовное жительство пройдем, вся, яже ко благоугождению Твоему и мудрствующе и деюще. Ты бо еси просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

По 12-й кафизме

Господи Боже мой, Един Благий и Человеколюбивый, Един Милостивый и Кроткий, Един Истинный и Праведный, Един Щедрый и Милостивый Боже наш: да приидет сила Твоя на мя, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественнаго учения Твоего, Владыко и Человеколюбче, Любоблаже, Любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею. Очисти мя от всякия злобы и греха: соблюди мя нескверна и непорочна от всякаго наития и действа диаволя, и даруй ми по Твоей благости, Твоя разумети, Твоя мудрствовати, и в Твоих хотениих жити, Твоего страха страшитися, еже творити Тебе благоугодная до последняго моего издыхания, яко да по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякия сопротиволежащия сети храм. Господи мой, Господи, покрый мя Твоим благоутробием, и не остави мя, грешнаго, и нечистаго, и недостойнаго раба Твоего: яко Ты еси Защититель мой, Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

По 13-й кафизме

Господи Святый, Иже в вышних живый, и всевидяшим Твоим оком призираяй на всю тварь. Тебе приклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, Святый святых: простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови вся ны: и аще что к Тебе согрешихом волею и неволею, яко Благ и Человеколюбец Бог прости, даруяй нам и мирная благая Твоя. Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

По 14-й кафизме

Благодарим Тя, Господи Боже спасений наших, яко вся твориши во благодеяния жизни нашея, яко упокоил еси нас в прешедшем нощном времени, и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честнаго и славнаго имене Твоего. Темже молимся Тебе, Господи: даждь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе пети разумно, и молитися непрестанно: и выну к Тебе зрети, Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующе. Услыши убо и помилуй, Благоутробне, нас: сокруши под ноги наша невидимыя ратники и враги: приими яже по силе нашей благодарения: даждь нам благодать и силу во отверзение уст наших, и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, якоже подобает, не вемы, аще не Ты, Господи, Духом Твоим Святым наставиши ны. Аще же что согрешихом даже до настоящаго часа, словом, или делом, или помышлением, волею, или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бо беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит? Яко у Тебе очищение есть, у Тебе избавление. Ты еси Един Свят, Помощник Крепкий, и Защититель жизни нашея, и Тя благословим во вся веки, аминь.

По 15-й кафизме

Владыко Господи Иисусе Христе, Ты еси Помощник мой, в руках Твоих есмь аз, помози ми, не остави мене согрешити к Тебе, яко заблужден есмь, не остави мя последовати воли плоти моея, не презри мя, Господи, яко немощен есмь. Ты веси полезное мне, не остави мя погибнути грехи моими, не остави мя, Господи, не отступи от мене, яко к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси мя ради милости Твоея, яко пред Тобою суть вси стужающии ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдятся убо вси востающии на мя и ишущии душу мою, еже потребити ю, яко Ты еси Един Сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков, аминь.

По 16-й кафизме

Господи Святый, в Вышних Живый, и всевидяшим Твоим оком призираяй на всю тварь, Тебе приклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, Святый святых: простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови вся ны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовныя от души, во очищение многих наших грехов, даруй велию Твою милость на мир Твой и на ны недостойныя рабы Твоя. Яко благословено и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

По 17-й кафизме

Владыко Господи Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец, и милости Бог, от земли создавый человека, и показавый eго по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнена убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее возсоздавый eго во Христе Твоем, и возведый на Небеса: благодарю Тя, яко умножил еси на мне величие Твое, и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгнути мя ищущым в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнути со беззаконии моими. Ныне убо, Многомилостиве и Любоблаже Господи, не хотяй смерти грешнаго, но обращения ожидаяй, и приемляй: иже низверженныя исправляяй, сокрушенныя исцеляяй, обрати и мене к покаянию, и низверженнаго исправи, и сокрушеннаго исцели: помяни Твоя щедроты, и яже от века Твою непостижимую благость и моя безмерная забуди беззакония, яже делом и словом, и мыслию соверших: разреши ослепление сердца моего, и даждь ми слезы умиления на очищение скверны мысли моея. Услыши, Господи, вонми, Человеколюбче, очисти, Благоутробне, и от мучительства во мне царствувщих страстей окаянную мою душу свободи. И не ктому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя боритель демон, ниже к своему хотению да ведет мя, но державною Твоею рукою, eго владычества исхитивый мя, Ты царствуй во мне, Благий и Человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воли. И подаждь ми неизреченною благостию сердца очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни, дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи мене в преполовение дний моих, ниже неисправлену и неготову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и тако мя настоящаго жития изведи, яко да невозбранно прошед начала и власти тьмы, Твоею благодатию узрю и аз неприступныя Твоея славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими, в нихже освятися, и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

По 18-й кафизме

Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мя. Владыко Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй мя, грешнаго, нищаго, обнаженнаго, лениваго, нерадиваго, прекословнаго, окаяннаго, блудника, прелюбодея, малакия, мужеложника, сквернаго, блуднаго, неблагодарнаго, немилостиваго, жестокаго, пияницу, сожженнаго совестию, безличнаго, бездерзновеннаго, безответнаго, недостойнаго Твоего человеколюбия, и достойна всякаго мучения, и геенны, и муки. И не ради множества толиких моих согрешений множеству подложиши, Избавителю, мук; но помилуй мя, яко немощен есмь, и душею, и плотию, и разумом, и помышлением, и имиже веси судьбами спаси мя, недостойнаго раба Твоего, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы, и всех святых, от века Тебе благоугождших: яко благословен еси во веки веков, аминь.

По 19-й кафизме

Владыко Христе Боже, Иже Страстьми Твоими страсти моя исцеливый и язвами Твоими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезы умиления, сраствори моему телу от обоняния животворящаго Тела Твоего, и наслади душу мою Твоею Честною Кровию от горести, еюже мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительныя, возводящия чада ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстех, не могу воззрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, яже к Тебе любве, но, Владыко Господи, Иисусе Христе, Сокровище Благих, даруй мне покаяние всецелое, и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави мене, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей, и сопричти мя овцам избраннаго Твоего стада, воспитай мя с ними от злака Божественных Твоих таинств, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, аминь.

По 20-й кафизме

Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя, грешнаго, и прости ми, недостойному рабу Твоему, елика Ти согреших чрез все живота моего время, и даже до днесь, и аще что яко человек согреших, вольная моя прегрешения и невольная, делом и словом, яже умом и мыслию, яже от совосхищения и невнимания, и многия моея лености и небрежения. Аще же именем Твоим кляхся, аще же лжекляхся, или хулих мыслию, или кого укорих, или оклеветах, или опечалих, или в нечесом прогневах, или окрадох, или блудствовах, или солгах, или тайно ядох, или друг достиже ко мне, и презрех eго, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящу ми на молитве и псалмопении, ум мой лукавый на лукавая обхождаше, или паче лепаго насладихся, или безумно смеяхся, или кощунно глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видех и от нея прельстихся, или нелепая мне поглумихся. Аще в чесом о молитве моей нерадих, или заповедей духовнаго моего отца не сохраних, или празднослових, или ино что лукавое сотворих, сия бо вся и вящшая сих содеях, ихже ниже помню. Помилуй, Господи, и прости ми вся, да в мире усну и почию, поя, и благословя, и славя Тя, со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Оценка 4.7 проголосовавших: 327
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here