Молитва за усопших из псалтыри

Все о религии и вере - "молитва за усопших из псалтыри" с подробным описанием и фотографиями.

17-я кафизма (поминальная), чтомая в дни особого поминовения усопших

Молитвы перед началом чтения Псалтири

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют а́нгели: того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дать ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40 раз). И поклоны по силе.

Молитва Святей Живоначальней Троице

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 118

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося [1] раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Согреши́х к Тебе́, Спа́се, я́ко блу́дный сын: приими́ мя, О́тче, ка́ющагося, и поми́луй мя, Бо́же.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя я́коже о́наго, и поми́луй мя, Бо́же.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, не пре́зри мя тре́бующа заступле́ния Твоего́: на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И поклоны по силе.

Влады́ко Го́споди Вседержи́телю и Тво́рче всех, щедро́т Оте́ц, и ми́лости Бог, от земли́ созда́вый челове́ка, и показа́вый eго́ по о́бразу Твоему́ и по подо́бию, да и тем просла́вится великоле́пое имя Твое́ на земли́, и исто́ргнена у́бо преступле́нием Твои́х за́поведей, па́ки на лу́чшее возсозда́вый eго́ во Христе́ Твое́м, и возведы́й на Небеса́: благодарю́ Тя, я́ко умно́жил еси́ на мне вели́чие Твое́, и не пре́дал мя еси́ враго́м мои́м в коне́ц, исто́ргнути мя и́щущым в про́пасть а́дову, ниже́ оста́вил мя еси́ поги́бнути со беззако́нии мои́ми. Ны́не у́бо, Многоми́лостиве и Любобла́же Го́споди, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но обраще́ния ожида́яй, и прие́мляй: и́же низве́рженныя исправля́яй, сокруше́нныя исцеля́яй, обрати́ и мене́ к покая́нию, и низве́рженнаго испра́ви, и сокруше́ннаго исцели́: помяни́ Твоя́ щедро́ты, и я́же от ве́ка Твою́ непостижи́мую бла́гость и моя́ безме́рная забу́ди беззако́ния, я́же де́лом и сло́вом, и мы́слию соверши́х: разреши́ ослепле́ние се́рдца моего́, и даждь ми сле́зы умиле́ния на очище́ние скве́рны мы́сли моея́. Услы́ши, Го́споди, вонми́, Человеколю́бче, очи́сти, Благоутро́бне, и от мучи́тельства во мне ца́рствувщих страсте́й окая́нную мою́ ду́шу свободи́. И не ктому́ да содержи́т мя грех, ниже́ да возмо́жет на мя бори́тель де́мон, ниже́ к своему́ хоте́нию да веде́т мя, но держа́вною Твое́ю руко́ю, eго́ влады́чества исхи́тивый мя, Ты ца́рствуй во мне, Благи́й и Человеколюби́вый Го́споди, и всего́ Твоего́ бы́ти, и жи́ти мне про́чее по Твое́й благоволи́ во́ли. И пода́ждь ми неизрече́нною бла́гостию се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, мир помысло́в, тишину́ душе́вных мои́х сил, ра́дость духо́вную, любо́вь и́стинную, долготерпе́ние, бла́гость, кро́тость, ве́ру нелицеме́рну, воздержа́ние обдержа́тельное, и всех мя благи́х плодо́в испо́лни, дарова́нием Свята́го Твоего́ Ду́ха. И не возведи́ мене́ в преполове́ние дний мои́х, ниже́ неиспра́влену и негото́ву ду́шу мою́ восхи́тиши, но соверши́ мя Твои́м соверше́нством, и та́ко мя настоя́щаго жити́я изведи́, я́ко да невозбра́нно проше́д нача́ла и вла́сти тьмы́, Твое́ю благода́тию узрю́ и аз непристу́пныя Твоея́ сла́вы добро́ту неизрече́нную, со все́ми святы́ми Твои́ми, в ни́хже освяти́ся, и просла́вися всечестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, и святы́х небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец, ами́нь.

[1] До 40-го дня после смерти полагается читать «новопреста́вленного», в дальнейшем — «преста́вльшагося».

О молитве за умерших. Чтение Псалтыри до сорокового дня

Предав тело усопшего земле, Церковь не оставляет без попечения его души. Высшей и полезнейшей формой ходатайства об усопшем считается святая Литургия:

Много бо верным душам пособие, еже за сих даяти маломощным и еже за души их попове и диакони молятся и службы часто творят, т.е. божественную литургию. Св. Иоанн Златоуст, сл. 76

Благочестивые христиане обыкновенно просят творить за усопшего св. Литургию в течение 40 дней со дня кончины (Сорокоуст). Основанием для этого сорокадневного поминовения служит образное изображение судьбы души человеческой после смерти в церковном сказании о мытарствах. По этому сказанию душа в течение сорока дней «восходит» к престолу Божию, проходя так называемые «мытарства», где испытывается в грехах своих, а в 40 день является на суд Божий.

Немомненно, великим делом для каждого христианина является чтение Псалтыри.

Ни кияже бо иныя книги тако Бога славят, якоже Псалтырь душеполезна есть: ово Бога славит со ангелы вкупе, и превозносит, и воспевает велиим гласом, и ангелы подражает, овогда бесы кленет и прогоняет, и велик плач и язвы творит: за цари и князи, и за весь мир Бога молит…

Иоанн Златоуст говорит, что христианину не следует ни при каких обстоятельствах оставлять пение псалмов:

Уне есть солнцу престати от течения своего нежели оставити Псалтырь: вельми бо есть полезно…

Чтение Псалтыри по умершим

Обычай чтения Псалтыри по умершим восходит к глубокой древности. Чтение Псалтыри, несомненно, приносит христианам, закончившим земное бытие, великое утешение, и свидетельствует о любви и памяти. В старину чтения Псалтыри по умершим считалось обязательным. В одних случаях родственники усопшего сами читали Псалтырь. В других — нанимали людей, читавших Псалтырь по преставившемуся сорок дней, год и даже более. В свою очередь родственники предоставляли читающим Псалтырь по отошедшему ко Господу жилье и пищу, а порой и денежную плату. Женщин, читавших Псалтырь по усопшему, называли канононицами. Таковые молитвенницы часто упоминаются в знаменитом романе А. Мельникова (Печерского) «В лесах и на горах», посвященном жизни и быту заволжских старообрядцев.

В предисловии к канону за единоумершаго говорится:

Духовныи мой отче и господине, (имя рек). Сотвори со мною Бога ради последнюю любовь и милость сицеву. Помилуй мя Бога ради, пой за мя сей канон, на третины, на девятины, на четыредесятины, аще ли ти не случится тако пети, и ты во иныя дни, или во един день, но точию до сорочин, трижды. Аще ли ти не случится тако пети, и ты во иныя дни, или во един день, но точию до сорочин, трижды. Аще ли и больши того благоволиши пропети канон сей за мя, то большую ми пользу сотвориши, и сам большую мзду приимеши от Бога, рекшаго, в ню же меру мерите, возмерится вам, и паки помилуяи помилован будет, и ты отче господине, Бога ради помилуй мою душу грешную, помолися о ней ко Господу, и Господь Бог наш возмерит тебе за сие, и помилует тя самого, яко милостива…

В этом слове христианин, закончивший свою земную жизнь, просит своего духовного отца «сотворить последнюю любовь», просит о молитве, ибо только она и требуется ему теперь. Однако не только умершему такая молитва полезна, не меньшую пользу она приносит и для души молящегося, так как это великое доброе дело. И при каждой возможности следует христианину молиться за своих родственников, уже отошедших ко Господу.

Следует сказать, что до истечения 40 дней с момента преставления христианина, нужно молиться Псалтырь вкупе с молебным последованием за умершего человека. В старообрядческой традиции такое последование называется «Канон за единоумершаго (ую)». Он состоит из 9-ти песен, но 2-ая песнь обыкновенно отсутствует. Каждая песнь канона состоит из ирмоса (первый стих песни) и тропарей (следующие за ирмосом стихи песни).

Схема чтения Псалтыри за умершаго до сорокового дня (Сорокоуст)

Семипоклонный начал. Молитва мытаря «Боже, милостив…» (3 поклона в пояс, если молятся несколько человек, то эти поклоны кладет только старший, а именнотот, кто замолитвует).

Запев Исусу: «За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешнаго (нас), аминь» (поклон в пояс).

Затем читается тропарь, глас, 8 «Иже глубинами мудрости…»

Слава, и ныне. Богородичен «Тебе град и пристанище имамы…»

Затем читаются все 20 кафизм Псалтыри, перед каждой кафизмой читают «Приидите, поклонимся…» (трижды, с поклонами в пояс). В каждой кафизме три «Славы» («Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, аминь»), а по каждой «Славе» читается «Аллилуия. » (трижды, с поклонами в пояс), затем читается за умершаго тропарь трижды с поклонами «Покой Господи, душу усопшаго (ия) раба (ы) Своего (ея) (имя рек), (поклон). И елика в житии сем яко человек согреши. Ты же яко человеколюбец Бог прости его (ю) и помилуй (поклон). Вечныя муки избави (поклон). Небесному Царству причастника (цу) учини (поклон). И душам нашим полезная сотвори (поклон)».

Схема чтения канона за единоумершаго (-ую)

«Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешнаго (нас), аминь» (поклон)

По 3-й песни читается седален, глас 5-й «Покой Спасе…»

По 6-й песни читается кондак, глас 8 –й «Со святыми покой…». Икос «Ты искони един еси безсмертен…».

По 9-й песни канона читается «Достойно есть…» (поклон земной). Трисвятое, и по отче наш. Молитва Исусова.

«Именем Господним благослови Отче».

Запев «За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешнаго (нас), аминь» (поклон в пояс)

Отпуст «Господи Исусе Христе Сыне Божии…»

«Рабу (е) Божию (ей) преставльшемуся (йся) (имя рек), о нем (ей) же и поминание творим: вечная память, вечная память, вечная память».

Потом молятся за умершего тропарь трижды с поклонами «Покой Господи, душу усопшаго (ия) раба (ы) Своего (ея) (имя рек), (поклон). И елика в житии сем яко человек согреши. Ты же яко человеколюбец Бог прости его (ю) и помилуй (поклон). Вечныя муки избави (поклон). Небесному Царству причастника (цу) учини (поклон). И душам нашим полезная сотвори (поклон)».

Статьи

Спецпроекты

&laquoРусская вера&raquo

При перепечатке материалов ссылка на сайт обязательна!

«Вопрос – ответ»:

Как молиться за умерших. Сорокоуст

Мне по ночам снится умерший друг. От людей верующих я слышал – что нужно прочесть молитву “Сорокоуст”.

Ответьте, пожалуйста – можете ли Вы прислать мне текст.

Жду ответа. Храни Вас Бог.

Добрый день, Юрий.

Если снятся ушедшие из жизни близкие, надо, действительно, за них помолиться, и в храме, и дома. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20: 38). Собственно, мы должны постоянно молиться за дорогих нашему сердцу почивших близких – эта молитва нужна и им, и нам самим.

Как это сделать, и что такое Сорокоуст?

Очень важно в нашем молении за умерших их поминовение за Божественной Литургией – главным богослужением, которое свершается в храме: «…превеликая польза будет душам, о которых моление возносится в то время, когда предлежит Святая и Страшная жертва» (св. Кирилл Иерусалимский).

Как это происходит? Во время Проскомидии в алтаре священником вынимаются частицы из просфоры об упокоении, памяти и оставлении грехов людей, отошедших в мир иной, а в конце Литургии вынутые частицы опускаются в Чашу с молитвой ко Христу, чтобы Он отмыл Своею Кровью грехи всех, кто был помянут. Архиепископ Иоанн Шанхайский (Максимович) так говорил об этом: «Всякий желающий проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь может наилучшим образом сделать это молитвой о них и, в особенности, поминовением на Божественной литургии, когда частицы, изъятые за живых и умерших, погружаются в Кровь Господню со словами: «Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Своею честною, молитвами святых своих». Ничего лучшего и большего сделать для них мы не можем. Это им всегда необходимо. »

Перед началом Божественной Литургии подайте записку о поминовении Вашего друга и других умерших близких, чтобы их помянули на Проскомидии (это можно сделать в тот будний день, когда Литургия в храме совершается, по воскресеньям или накануне вечером). Как подать такую записку, Вам объяснит любой служитель или кто-то из прихожан. На специальном листочке с изображением восьмиконечного креста Вы пишете слова «О упокоении…» и в родительном падеже перечисляете имена поминаемых, которые были им даны при Крещении: «раба Божия Сергия, р.Б. Татианы, р.Б. Алексия…». Обычно эти записки принимают служительницы в «свечном ящике» – то есть в киоске в западной части храма, где берутся свечи, а потом листочки с именами передаются в алтарь священнику, который возглавляет службу.

Сорокоуст, дорогой Юрий, – это поминовение православного христианина на Божественной Литургии в течение 40 дней подряд. Заказать Сорокоуст можно точно так же, как и однократное поминовение. Когда вы заказываете совершение сорокоуста или однократное поминовение за Литургией, то вносите в храм принятое в данном храме или в монастыре денежное пожертвование, обычно – весьма небольшое. Сорокоуст обязательно должен служиться и о душе только что умершего христианина.

А как еще можно помолиться за наших умерших близких?

Можно попросить священника совершить в храме, дома или на кладбище заупокойную литию или панихиду (как это сделать, также узнайте у служителей храма или у самого священника). Помимо частных поминовений усопших, в течение всего года есть и дни особого общего поминовения усопших, называемые родительскими субботами. В эти дни поминаются все от века умершие христиане.

Еще одной формой поминовения в церковной жизни считается раздача милостыни, совершаемая в память и во оставление грехов умершего: «Милостыня и помощь нуждающимся изводит из глубин ада, спасая душу и того, кто совершает эту милостыню».

И, наконец, Вы сами можете молиться за своего умершего друга в храме и дома.

В каждом храме есть так называемый «канун», «канунник» или «канунница», это специальный столик с рядом подсвечников и Распятием, у которого обычно служатся панихиды. Здесь возжигаем мы свечи за упокой душ наших близких и читаем молитву. Это сделать можно в любое время, когда храм открыт.

И еще. В Православной Церкви с древних времен существует благочестивый обычай чтения самими верующими Псалтири по усопшим. Книга Псалмов Пророка царя Давида входит в состав Ветхого Завета и состоит из 150 псалмов. Без чтения псалмов не обходится ни одна служба в храме, псалмы – это наши молитвы в скорби, в бедствиях, в покаянии, в радости, в благодарения Господа. Псалтирь разделена на 20 частей, называемых кафизмами. Кафизма, в свою очередь состоит из трех частей (трех «Слав»), и каждая из этих частей оканчивается чтением молитвы «Слава Отцу, и Сыну и святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Аллилуиа (3 раза)». Псалтирь – изданную отдельно Книгу Псалмов вместе с молитвами и указаниями также можно приобрести в храме. Такое чтение будет соблюдением древней, общераспространенной церковной традиции. Вы можете ежедневно читать по одной или по несколько кафизм из Псалтыри об упокоении души Вашего друга.

Молитва, какой бы она ни была, краткой ли, пространной, – остается молитвой, и Господь принимает ее, зная и силы, и обстоятельства молящегося. Святой Иоанн Дамаскин говорит, что каждый кто молится, трудится и молится за спасение другого, приносит пользу прежде всего самому себе.

Храни Вас Господь, Юрий.

Упокой, Господи, души наших умерших близких в селениях праведных.

Молитвенное прошение за усопшего

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имярек), и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо И согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва об усопших

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый; сам, Господи, упокой душу усопшаго раба Твоего (усопшия рабы Твоея или усопших раб Твоих), [имя], в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное им (ею или ими), словом, или делом, или помышлением, яко благ и человеколюбец Бог прости. Яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо един без греха, правда Твоя, правда во веки, и слово Твое истина.

17-я кафизма (поминальная), чтомая в дни особого поминовения усопших

(Читается ежедневно в течение 40 дней по смерти)

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный. Трисвятое. Пресвятая Троице. Отче наш.

Тропарь: Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Честное пророка Твоего, Господи, торжество, небо Церковь показа, с человеки ликуют ангели: того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.

И ныне и присно и во веки веков, аминь. Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего дать ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Господи, помилуй. (Сорок раз)

И поклоны по силе.

Приидите, поклонимся. (Трижды)

Псалом 118

Кафизма разбита на 3 “Славы”, на каждой “Славе” читать:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (Трижды).

Господи, помилуй (Трижды).

Молитвенное прошение за усопшею. (См. в конце кафизмы)

Слава Отцу и Сыну и СвятомуДуху, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Руце Твои сотвористе мя и создасте мя, вразуми мя, и научуся заповедем Твоим. Боящиися Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и войстинну смирил мя еси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой Поучение мое есть. Да постыдятся гордии, яко неправедно беззаконноваша на мя, аз же поглумлюся в заповедех Твоих.

Да обратят мя боящиися Тебе и водящии свидения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиих Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои в слово Твое, глаголюще: когда утешиши мя? Зане бых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых. Колико есть дний раба Твоего? Когда сотвориши ми от гонящих мя суд? Поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина; неправедно погнаша мя, помози ми. Вмале не скончаша мене на земли, аз же не оставих заповедей Твоих. По милости Твоей живи мя, и сохраню сведения уст Твоих. Во век, Господи, слово Твое пребывает на Небеси. В род и род истина Твоя. Основал еси землю, и пребывает. Учинением Твоим пребывает день: яко всяческая работна Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда убо погибл бых во смирении моем. Во век не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси.

Твой есмь аз, спаси мя: яко оправданий Твоих взысках. Мене ждаша грешницы погубити мя, свидения Твоя разумех. Всякия кончины видех конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедию Твоею, яко в век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко свидения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякаго пути лукава возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил ми еси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя: паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех: сего ради возненавидех всяк путь неправды. Светильник ногама моима закон Твой, я свет стезям моим. Кляхся, и поставих сохранити судьбы правды Твоей. Смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст моих благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положиша грешницы сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих. Наследовах свидения Твоя во век, яко радование сердца моего суть. Приклоних сердце мое, сотворити оправдания Твоя в век за воздаяние. Законопреступныя возненавидех, закон же Твой возлюбих. Помощник мой и Заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитеся от мене лукавнующии, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами мене от чаяния моего. Помози ми, и спасуся, и поучуся во оправданиих Твоих выну. Уничижил еси вся отступающыя от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Преступающыя непщевах вся грешныя земли, сего ради возлюбих свидения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя: от судеб бо Твоих убояхся. Сотворих суд и правду, не предаждь мене обидящым мя. Восприими раба Твоего во благо, да не оклеветают мене гордии. Очи мои исчезосте во спасение Твое и в слово правды Твоея: сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправаданием Твоим научи мя. Раб Твой есмь аз: вразуми мя, и увем свидения Твоя. Время сотворити Господеви: разориша закон Твой. Сего ради возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедем Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидех. Дивна свидения Твоя: сего ради испыта я душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста моя отверзох, и привлекох дух, яко заповедай Твоих желах.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллйлуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды)

Господи помилуй (Трижды)

Молитвенное прошение за усопшего

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имярек), и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо И согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

По 17-й кафизме

Трисвятое, по Отче наш.

И тропари, глас 2-й

Согреших к Тебе, Спасе, яко блудный сын: приими мя, Отче, кающагося, и помилуй мя, Боже.

Слава: Зову к Тебе, Христе Спасе, мытаревым гласом: очисти мя якоже онаго, и помилуй мя, Боже.

И ныне: Богородице, не презри мя требующа заступления Твоего: на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Господи, помилуй. (40 раз)

Владыко Господи Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец, и милости Бог, от земли создавый человека, и показавый его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнена убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее возсоздавый его во Христе Твоем и возведый на Небеса: благодарю Тя, яко умножил еси на мне величие Твое, и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгнути мя ищущым в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнути со беззаконии моими. Ныне убо, Многомилостиве и Любоблаже Господи, не хотяй смерти грешнаго, но обращения ожидаяй и приемляй: Иже низверженныя исправляяй, сокрушенныя исцеляяй, обрати и мене к покаянию, и низвержаннаго исправи, и сокрушеннаго исцели: помяни Твоя щедроты, и яже от века Твою непостижимую благость и моя безмерная забуди беззакония, яже делом, и словом, и мыслию соверших: разреши ослепление сердца моего, и даждь ми слезы умиления на очищение скверны мысли моея. Усльши, Господи, вонми, Человеколюбче, очисти, Благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу свободи. И нектому да содержит мя грех: ниже да возможет на мя боритель демон, ниже к своему хотению да ведет мя, но державною Твоею рукою, его владычества исхитивый мя, Ты царствуй во мне, Благий и Человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воли. И подаждь ми неизреченною благостию сердца очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи мене в преполовение дний моих, ниже неисправлену и неготову душу мою восхитиши: но соверши мя Твоим совершенством, и тако мя настоящаго жития изведи, яко да невозбранно прошед начала и власти тьмы, Твоею благодатию узрю и аз неприступныя Твоея славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими, в нихже освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Значение 17-й кафизмы

В течение всех сорока дней по смерти человека его родные и близкие должны читать Псалтирь. Сколько кафизм в день – зависит от времени и сил читающих, но непременно чтение должно быть ежедневным. Когда прочитана вся Псалтирь, она читается сначала. Только не следует забывать, что после каждой “Славы. ” надо читать молитвенное прошение о поминовении усопшего (из “Последования по исходе души от тела”). Многие родные и близкие умершего, ссылаясь на то, что нет времени или не имеют Псалтири, или не умеют читать по-церковнославянски, доверяют это чтение другим (чтецам) за плату или иное вознаграждение. Но молитва будет сильнее, искреннее, чище, если родной или близкий умершему человек будет сам просить Бога о помиловании усопшего.

В третий, девятый, сороковой дни следует читать по усопшему 17-ю кафизму.

В этой кафизме изображается блаженство ходивших в законе Господнем, т.е. блаженство праведных людей, старавшихся жить по заповедям Божиим.

Смысл и значение 118 псалма раскрываются в 19-м стихе: “Пришлец (странник) аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоя”. Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина дает этому стиху следующее объяснение: “Жизнь на земле есть странствование, путешествие, совершаемое человеком для достижения своего отечества и постоянного, вечного местопребывания. Очевидно, последнее – не на земле, а за гробом. Если же так, то земная жизнь должна быть подготовленном к загробной и к ней может привести только безошибочно избранный на земле путь. Как и где найти последний? Этот путь указан в заповедях Закона. Кто не следует им, тот заблуждается и не достигнет загробной обители, т.е. загробного упокоения, как награды за понесенные труды к его достижению. Здесь– довольно ясное учение о цели земного существования, бессмертии человеческой души и загробном мздовоздаянии”.

благочинным церквей Красноярского округа,

настоятелем Св.-Покровского Кафедрального Собора

протоиереем Андреем Казанцевым

и Медиа-центром «Православное слово Сибири»

Воспроизведение фотоиллюстраций и отдельных статей допускается с письменного разрешения редакции Официального сайта Красноярской Епархии

Оценка 4.7 проголосовавших: 327
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here